Trapp i terreng med rekkverk av runde rør og trinn av gitter.