Hengebrygge.
Hengebryggen er varmforsinket og det er montert gangbane i tre med badetrapp i enden.