Hengebrygge fremstilt med port av flettverk, for å hindre uvedkommende adgang.
Hengebryggen er varmforsinket.